Transport

Vi besitter en lång erfarenhet av transporter för inrikes och  utrikes styckegodstrafik, kyl och värme transporter hör också till vår repertoar.

För närvarande har vi 6 utrikes bilar som rör sig mellan Finland och Sverige och 3 inrikes bilar som rör sig främst längs kusten och Birkaland.

Vårt mål är att minska vårt avtryck på miljön genom att ständigt föra dialog med våra chaufförer om körbeteende och att hålla vår fordonspark uppdaterad med bilar i högsta miljöklass. 

Servicen på bilarna sköter vi främst själva i våra egna lokaler med egna fordonsmekaniker.